Гарячі новини

Група "Рейтинг" дослідила розповсюдженість аномічних настроїв в українському суспільстві

Київ, 8 грудня 2022 року

 

 

Дев’ятнадцяте загальнонаціональне опитування.

Аномія в українському суспільстві

 

Дослідження здійснено у співпраці із доктором соціологічних наук,

заступником директора Інституту соціології НАН України Сергієм Дембіцьким.

 

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів . Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%. Терміни проведення: 20-21 листопада 2022 р.

 

  • За результатами дев’ятнадцятого загальнонаціонального опитування «Україна в умовах війни», проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», загалом на даному етапі українське суспільство характеризується майже однаковою кількістю осіб, які вважають, що у нашому суспільстві відсутні загальновизнані норми (аноміний стан), та осіб, які, навпаки, вважають, що такі норми існують (неаномійний стан). Кількість перших становить 46%, кількість других – 48%. Ще 6% опитаних належать до проміжної групи, про яку важко зробити висновок щодо їх ставлення до існування у суспільстві загальновизнаних норм.

  • Впродовж усієї історії сучасної України у суспільстві домінував аномійний стан, який дуже повільно та непослідовно слабшав (з 82% у 1992 до 72% у 2021). Але після початку широкомасштабної війни росії проти України на початку 2022 року аномійні настрої істотно зменшилися та перестали бути визначальними, хоча й залишаються доволі поширеним.

  • Ключовими індикаторами, які досі вказують на існування аномійних настроїв респондентів є невпевненість у майбутньому та відчуття руйнування того, у що вірили їх батьки. Ці спостереження цілком вкладаються в логіку того, що зараз відбувається в Україні. В той же час, абсолютна більшість респондентів чітко розуміє, що відбувається навколо них, а також впевнені у своїх оцінках того, що є зараз вірним, а що – ні.

  • У регіональному вимірі майже відсутні відмінності щодо аномійного стану серед опитаних. Але такі відмінності присутні серед жителів різних типів поселень, вікових груп та респондентів різної статі:

1) чим більший розмір населеного пункту, тим менш розповсюдженим є відчуття аномії;

2) аномійний стан стає більш поширеним зі збільшенням віку;

3) відчуття аномії є слабшим серед чоловіків у порівнянні з жінкам

 

Довідка: Шкала аномії (Anomie Scale, McClosky & Schaar) дає можливість оцінити аномійну деморалізованість. Аномійна деморалізованість – це психологічна реакція людей на соціальну ситуацію, коли одна система норм і цінностей, яка об'єднує людей в спільність, зламана, а інша ще не сформована.