Робота з персоналом організацій : навч. посіб. / За ред. І. П. Рущенка. – Харків : Видавництво «Форт», 2013. – 460 с.