Горячие новости

Рущенко І. П. Загальна соціологія

Підручник адресовано тим, хто робить перші кроки на шляху соціології як професії, або знайомиться з основами соціологічного знання. Зміст підручника орієнтовано на систему юридичних вищих навчальних закладів і вузів МВС України. Автор ставив за мету розглянути основні форми соціального, які складають предмет соціології, познайомити читачів з елементарними соціологічними поняттями, важливішими ідеями та теоріями, що становлять підвалини сучасного соціологічного знання. Підручник містить стислий нарис історії соціології та відомості з методології, методики й організації конкретно-соціологічного дослідження.

 

Підручник можна використовувати для навчальних курсів “Загальна соціологія”, “Соціологія”, “Основи соціології”. Розраховано на студентів і курсантів соціологічних факультетів і відділень, де викладається курс загальної соціології, а також на студентів і курсантів юридичних спеціальностей, які знайомляться з основами соціології. Може бути корисним магістрантам, аспірантам, ад’юнктам несоціологічних спеціальностей, які займаються самостійною дослідницькою діяльністю і намагаються використовувати соціологічні методи.