Горячие новости

У Дніпрі в квітні відбудеться Всеукраїнської науково-практична конференція «Актуальні проблеми соціальної прогностики»

У Дніпрі   в квітні відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми соціальної прогностики».

Організатори : Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Факультет суспільних наук і міжнародних відносин Кафедра соціології),Соціологічна асоціація України (Дніпропетровське обласне відділення)

Оргкомітет запрошує  взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціальної прогностики», яка відбудеться 19 квітня 2019 р. у Палаці студентів ДНУ за адресою: пл. Шевченка, 1, мала зала.

Основні питання, що пропонуються для обговорення на конференції:
- дослідження майбутнього: сучасний стан та перспективи розвитку; 
- діяльність Римського клубу та інших світових організацій;
- глобалізаційний вимір суспільного розвитку;
- форсайт як технологія формування пріоритетів розвитку різних сфер життя суспільства;
- моделювання соціальних процесів: вітчизняний і зарубіжний досвід;
- сценаріотехніка у соціальному прогнозуванні;
- експертні методики соціального прогнозування;
- соціальне проектування і соціальна інженерія;
- прикладні методики соціальної прогностики;
- прогнозування у сфері освіти;
- розвиток регіонів України: вдосконалення методик прогнозування та виявлення головних драйверів майбутнього.

Реєстрація – 19 квітня з 9.00 до 10.00 за адресою: пл. Шевченка, 1, фойє, Палац студентів ДНУ.
Початок конференції – об 10.00.
Мови конференції: українська, англійська, російська.
Регламент конференції: доповідь на пленарному засіданні до 15 хв., доповідь на сесійному засіданні до 10 хв., репліки до виступу до 3 хв.

Збірник матеріалів конференції оргкомітет планує видати до 31 травня 2019 р. Електронна версія буде надіслана учасникам конференції на електронну пошту, вказану в заявці. За бажанням, учасник конференції може придбати примірник збірника в паперовому вигляді (про що треба вказати у заявці).
Вимоги до публікацій: Матеріали виступів направляти на адресу електронної пошти conf.socio.dnepr@gmail.com, у темі листа потрібно зазначити прізвище доповідача. Матеріали оформляти в текстовому редакторі WORD (шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,5, формат документу .doc). Параметри сторінки: зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2 см, абзацний відступ – 1 см. У правому верхньому кутку: ініціали й прізвище автора. Назва – по центру, заголовними буквами. Перелік літератури подавати в кінці статті після слів «Література» в алфавітному порядку (шрифт 12, Times New Roman, інтервал 1). Посилання наводяться у тексті у квадратних дужках. Обсяг матеріалу, представленого у такому вигляді, повинен мати до 3 сторінок. 
Оргкомітет залишає за собою право вносити незначні редакційні правки в текст або у разі невідповідності вимогам до оформлення тексту відмовити в публікації у збірнику.
Оргкомітет не забезпечує проживання та харчування учасників конференції, проте може надати інформацію щодо проживання в готелях міста. Вартість проїзду та проживання оплачується учасниками самостійно.
Учасники конференції мають до 17 квітня 2019 року включно надіслати на адресу електронної пошти conf.socio.dnepr@gmail.com:
1) заявку на участь у конференції (зразок додається),
2) текст тез доповіді.
До участі запрошуються науковці, громадські активісти, аспіранти та студенти.
З питань конференції звертатися до відповідального секретаря оргкомітету доцента кафедри соціології ДНУ Зубарєвої Оксани Ігорівни.
Організаційний внесок становить 100 грн.
Контактний телефон: (056) 374-98-65, (066) 816-63-03.
e-mail: conf.socio.dnepr@gmail.com; oksanazubarieva1988@gmail.com
Адреса оргкомітету: 49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72, кім. 701, 702.

Зразок оформлення заявки:
ЗАЯВКА
Прошу включити в програму та у збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціальної прогностики» доповідь
Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________________________
Місце роботи (навчання) ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Науковий керівник:*
Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання, посада (повністю) _________________________________
_____________________________________________________________________________
Поштова адреса, телефон (обов’язково) ___________________________________________
Електронна адреса (обов’язково) _________________________________________________
Тема наукової доповіді: _________________________________________________________
Форма участі у конференції (необхідне підкреслити): Очна / Дистанційна
Паперовий примірник збірника (необхідне підкреслити): 
Потрібний – кількість примірників __ / Непотрібний
* заповн
юється для студентів та аспірантів.