Горячие новости

На четвертому році війни Міністерство освіти і науки України вирішило провести моніторинг діяльності переміщених університетів з Донбасу та Криму

На сайті Osvita. ua опубліковано Наказ міністерства освіти і науки "Про утворення комісії щодо моніторингу діяльності переміщених вищих навчальних закладів" № 1341 від 03 жовтня 2017 року.

Він передбачає тотальну прискіпливу перевірку усіх університетів, евакуйованих з Донбасу та Криму.

В першу чергу це стосується університетів Донбасу, адже вони реально є евакуйованими і їх достатньо багато. 

В принципі, університети Донбасу, які працюють в евакуації, воліли б щоденної уваги від МОН і інших державних структур.

На жаль, вони її повною мірою не відчували останні три роки. МОН до них ставилося як і до решти університетів. Але порівняти умови в Києві, Житомирі чи Львові з умовами в Сєвєродонецьку, Старобільську чи Покровську складно.

В евакуйованих університетах Донбасу поширюються чутки, що МОН готує закриття деяких з евакуйованих навчальних закладів. Виникає питання: чи продумана ця проблема з політичної точки зору? У випадку повернення в Луганськ і Донецьк саме евакуйовані університети будуть легітимними беніфіціарами майна і самого імені університетів. У випадку їх ліквідації можуть виникнути серйозні юридичні проблеми.

Перевірка буде здійснюватися до кінця року. В комісію, крім міністерських працівників і громадських активістів, включений і представник СБУ.

Друкуємо текст наказу.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1341 від 03 жовтня 2017 року

Про утворення комісії
щодо моніторингу діяльності
переміщених вищих навчальних закладів

Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою проведення моніторингу діяльності переміщених вищих навчальних закладів щодо змісту освіти та методичного забезпечення, організації освітнього процесу, формування контингенту, кадрового забезпечення освітнього процесу, матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу, дотримання принципу академічної доброчесності, підготовки студентів із числа іноземних громадян НАКАЗУЮ:

1. Утворити комісію щодо моніторингу діяльності переміщених вищих навчальних закладів (далі - Комісія) в складі згідно з додатком.

2. Надати право голові Комісії у разі потреби вносити зміни до її складу.

3. Департаменту вищої освіти (Шаров О.І.) за результатами роботи Комісії в термін до 01 січня 2018 року підготувати пропозиції щодо вдосконалення діяльності переміщених вищих навчальних закладів.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника міністра Ковтунця В.В.

Міністр        Л. М. Гриневич